Regulamin witryny Mameloo Sp z O.O.

 

Mameloo Sp z O.O. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Polsce.

Adres rejestracji:

ul. Sienkiewicza 59,

90-009 Łódź

Polska

Wchodząc na stronę Mameloo.com akceptujesz następujące warunki:

Mameloo Sp z O.O. jest podmiotem, który stworzył tę stronę internetową i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z tej strony internetowej lub z powodu błędu czy pominięcia w informacjach zawartych na tej stronie internetowej. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do zmiany, zawieszenia lub zaprzestania wszelkich aspektów tej strony internetowej lub usług świadczonych za jej pośrednictwem, w tym dostępu do niej.

Prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do treści tej witryny, w tym do Mameloo Sp z O.O. znaki, logo i marki zawarte na stronie należą do Oh So Technical lub jej licencjodawcy (-ów) – którzy licencjonowali treści Mameloo Sp z O.O.

Treści lub materiały dostępne na tej stronie, bez względu na to, czy udzielono zgody na ich pobieranie i / lub rozpowszechnianie w ten lub inny sposób, nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych. Użytkownik może pobierać i przechowywać (tymczasowo) dowolną zawartość witryny, pod warunkiem, że wyłącznym celem jest łprzeglądanie owej treści. Zabrania się trwałego kopiowania, przechowywania lub  rozpowszechniania treści tej witryny, z wyjątkiem treści przygotowanych specjalnie do pobrania, takich jak arkusze informacyjne. Takie treści można pobierać wyłącznie na własny użytek. Dostęp, pobieranie i / lub wykorzystywanie przez dowolną osobę treści z tej witryny odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

 

Wszelkie linki do innych stron zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i Mameloo Sp  z O.O. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść ani jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z użytkowaniem lub poleganiem na treści jakiejkolwiek połączonej strony internetowej. Włączenie jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia ze strony Mameloo Sp z O.O. dla jakiejkolwiek połączonej witryny lub jej dostawcy.

Chociaż dołożono wszelkich starań, aby informacje wyświetlane na tej stronie internetowej były prawidłowe, nie udziela się gwarancji ani oświadczeń dotyczących ich jakości, dokładności, celowości, przydatności lub kompletności. W szczególności materiały na tej stronie internetowej nie zawierają konkretnych informacji czy porad prawnych i nie należy na nich polegać. Użytkownicy powinni mieć świadomość, że przepisy i regulacje prawne mogą być inne poza obszarem Polski .

Mameloo Sp z O.O. będzie wykorzystywać wyłącznie dane osobowe zgromadzone podczas korzystania z tej witryny zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i naszą polityką prywatności. Zgadzasz się na wyłączenie odpowiedzialności firmy Oh So Technical oraz każdego z jej funkcjonariuszy, pracowników czy agentów z ponoszenia jakichkolwiek kosztów, strat, zobowiązań, szkód lub wydatków jakiegokolwiek charakteru wskutek umów lub postępowań sądowych, które są lub mogą zostać wszczęte w wyniku niewłaściwego wykorzystania lub zachowania się na tej stronie i / lub naruszenia niniejszych warunków.

 

Polityka prywatności

 

Www.mameloo.com to ogólnodostępna strona internetowa przeznaczona dla użytkowników w każdym wieku. Dane osobowe wszystkich użytkowników są gromadzone, wykorzystywane i ujawniane zgodnie z opisem w niniejszym Oświadczeniu o prywatności. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, która również znajduje się na tej stronie.

 

Zbieranie  danych osobowych

 

Mameloo Sp z O.O. zbiera dane osobowe takie jak adres e-mail, imię i nazwisko, adres domowy lub służbowy lub numer telefonu. Informacje zebrane przez Mameloo Sp z O.O. są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielania odpowiedzi na zapytania, fakturowania oraz rejestracji. Oh So Technical nie gromadzi żadnych informacji o sprzęcie czy oprogramowaniu komputerów.

 

Wykorzystanie danych osobowych

 

Mameloo Sp z O.O. zbiera i wykorzystuje twoje dane osobowe do przetwarzania zapytań. Możliwe, że firma Oh So Technical może również wykorzystywać dane osobowe w celu informowania użytkownika o innych produktach lub usługach dostępnych w firmie Oh So Technical i spółkach z nią powiązanych. Oh So Technical może również skontaktować się z Tobą za pośrednictwem ankiet w celu przeprowadzenia badań na temat Twojej opinii dotyczącej bieżących usług lub potencjalnych, nowych usług, które mogą być oferowane. Oh So Technical nie sprzedaje, nie wynajmuje ani nie dzierżawi swoich list klientów stronom trzecim. Mameloo Sp z O.O. może od czasu do czasu kontaktować się z Tobą w imieniu zewnętrznych partnerów biznesowych w sprawie konkretnej oferty, która może Cię zainteresować. W takich przypadkach dane osobowe (adres e-mail, imię i nazwisko, adres, numer telefonu) nie są przekazywane stronom trzecim. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności, która również znajduje się  na tej stronie, aby uzyskać informacje na temat plików cookie i tego, jak i kiedy wykorzystujemy Twoje dane osobowe.