MAPOWANIE DANYCHMapowanie danych jest niezbędną częścią zarządzania ważnymi informacjami o firmie i jej Klientach. Przepisy RODO wymagają, aby organizacje przechowujące poufne informacje o Klientach zmapowały wszystkie przepływy danych w całym przedsiębiorstwie.
Mapowanie danych jest ważnym krokiem w kierunku osiągnięcia zgodności z RODO. Starannie opracowana mapa danych może zapewnić dodatkowe korzyści operacyjne, takie jak poprawa wydajności związana z zarządzaniem zmianami i mapowaniem procesów.

Korzyści płynące z mapowania danych

Technologia mapowania danych znacząco ułatwia życie. Oto niektóre z kluczowych korzyści, których możesz oczekiwać, wybierając partnera w sieci ROI. Nasze proaktywne zarządzanie siecią pozwala czerpać maksymalne profity z możliwości technologicznych.

Oto niektóre z kluczowych korzyści, których możesz oczekiwać wybierając na partnera Mameloo:

Osiągnięcie zgodności z RODO

Uzyskanie wyraźniejszego obrazu przepływu danych

Zwiększenie wydajność i podejmowanie lepszych decyzji

Dodatkowe funkcje naszych usług zarządzania wsparciem IT

Nielimitowany dostęp do helpdesk

Zarządzanie pocztą e-mail

Proaktywne wizyty na witrynach

Zarządzanie siecią

Zarządzanie urządzeniami

Zarządzanie serwerami

Zarządzanie kopiami zapasowymi

Planowanie strategii

Masz pytania? Potrzebujesz odpowiedzi?

Jeśli masz jakiekolwiek problemy związane z kwestiami informatycznymi, mamy dla Ciebie rozwiązanie. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz długoterminowego wsparcia komouterów Mac czy PC, czy też pilnej naprawy sprzętu, nie wahaj się i skontaktuj z nami.