Polityka prywatności

 

Oświadczenie o ochronie prywatności online Mameloo Sp z O.O.

Mameloo.com („witryna”) pozostaje własnością i jest zarządzana przez Mameloo Sp z O.O. Niniejsza polityka prywatności wraz z regulaminem naszej strony internetowej wyjaśniają, w jaki sposób Mameloo Sp z .O.O. może wykorzystywać gromadzone przez nas informacje o Tobie, a także Twoje prawa do wszelkich danych osobowych, które posiadamy na Twój temat. Przeczytaj uważnie niniejszą politykę i nasze warunki. Wchodząc na stronę potwierdzasz, że je zrozumiałeś i wyraziłeś na nie zgodę.

 

Dane osobowe.

 

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO) dane osobowe definiuje się jako:

„Wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoby, której dane dotyczą ”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do identyfikatorów takich jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator online lub jeden lub więcej czynników specyficznych dla fizycznego, fizjologicznego, tożsamości genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tej osoby fizycznej ”.

 

Jak wykorzystujemy twoje informacje.

 

Niniejsza informacja o prywatności informuje, w jaki sposób Mameloo Sp z O.O. będzie zbierać i wykorzystywać twoje dane osobowe w celu:

 • administrowania stroną internetową.
 • poprawy jakości przeglądania poprzez personalizację strony internetowej.
 • umożliwienia korzystanie z usług dostępnych na stronie internetowej.
 • dostarczania ci usług.
 • wysyłania do ciebie wyciągów i faktur oraz odbierania od ciebie płatności.
 • wysyłania ogólnych (nie marketingowych) informacji handlowych.
 • wysyłania Ci powiadomień e-mail, o które prosiłeś.
 • wysyłania Ci naszego biuletynu i innych komunikatów marketingowych dotyczących naszej działalności, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować pocztą, e-mailem lub podobną technologią (możesz nas poinformować w dowolnym momencie, jeśli nie potrzebujesz już komunikacji marketingowej).
 • zajmowania się zapytaniami i skargami złożonymi przez Ciebie w związku z witryną.

 

W jakim celu Mameloo Sp  z O.O. zbiera i przechowuje dane osobowe?

 

Abyśmy mogli przekazywać Ci informacje o naszych usługach wsparcia IT, możemy gromadzić dane osobowe w celu spersonalizowania korzystania z witryny, pomocy w korzystaniu z niej i wprowadzaniu ogólnych ulepszeń;

 

 • kiedy zadajesz pytanie w dowolnym obszarze naszej strony internetowej;
 • kiedy świadczymy ci usługi;
 • kiedy ubiegasz się o zatrudnienie

 

Twoje dane osobowe mogą być również wykorzystywane przez nas do przesyłania informacji o dodatkowych produktach, usługach i ofertach. Możesz zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości w dowolnym momencie.

 

Możemy również wykorzystywać zagregowane informacje i statystyki w celu monitorowania korzystania z witryny, aby pomóc nam ulepszyć naszą witrynę i nasze usługi.

 

W każdym przypadku dokładamy wszelkich starań, aby gromadzone i wykorzystywane przez nas informacje były odpowiednie do tego celu i nie stanowiły naruszenia twojej prywatności.

 

Czy Mameloo Sp z O.O. będzie udostępniać moje dane osobowe innym osobom?

 

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe zewnętrznym dostawcom usług, którzy zawarli umowę z Oh So Technical Ltd. w trakcie współpracy z Tobą. Wszelkie osoby trzecie, którym możemy udostępniać twoje dane, są zobowiązane do bezpiecznego przechowywania twoich danych i do wykorzystywania ich wyłącznie w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z umów, które ci dostawcy mogli z nami zawrzeć. Gdy nie będą oni już potrzebować twoich danych do wykonania tej usługi, usuwają je zgodnie z procedurami Mameloo Sp z O.O. Jeśli chcemy przekazać Twoje wrażliwe dane osobowe stronie trzeciej, zrobimy to dopiero po uzyskaniu Twojej zgody, chyba że jesteśmy prawnie zobowiązani do podjęcia innych działań.

 

W jaki sposób Mameloo Sp z O.O. będzie korzystać z danych osobowych, które gromadzi o mnie?

 

Mameloo Sp z O.O. będzie przetwarzać (gromadzić, przechowywać i wykorzystywać) informacje, które podasz w sposób zgodny z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych osobowych (RODO). Dołożymy wszelkich starań, aby Twoje informacje były dokładne i aktualne oraz by nie były przechowywane dłużej niż to konieczne. Firma Oh So Technical Ltd. jest zobowiązana do przechowywania informacji zgodnych z prawem, takich jak informacje potrzebne do celów podatku dochodowego czy kontroli. Okres przechowywania określonych rodzajów danych osobowych może również zależeć od konkretnych wymagań sektora biznesowego czy uzgodnionych praktyk. Oprócz tych okresów dane osobowe mogą być przechowywane w zależności od indywidualnych potrzeb biznesowych.

 

W jakich okolicznościach Mameloo Sp z O.O. może się ze mną skontaktować?

 

Naszym celem nie jest ingerowanie i zobowiązujemy się nie zadawać nieistotnych lub niepotrzebnych pytań. Ponadto dostarczone informacje będą podlegać rygorystycznym środkom i procedurom w celu zminimalizowania ryzyka nieuprawnionego dostępu lub ich ujawnienia.

 

Gdzie mogę znaleźć moje dane osobowe, które posiada organizacja?

 

Mameloo Sp z O.O. na żądanie może przekazać jakie informacje o Tobie przechowuje i w jaki sposób je przetwarza. Jeśli Mameloo Sp z O.O. przechowuje Twoje dane osobowe, możesz poprosić o następujące informacje:

 

 • Tożsamość i dane kontaktowe osoby lub organizacji, która określiła, w jaki sposób i dlaczego można przetwarzać dane. W niektórych przypadkach będzie to przedstawiciel na terenie UE.
 • Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – w stosownych przypadkach.
 • Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych.
 • Jeśli przetwarzanie opiera się w ramach uzasadnionych interesów Oh So Technical Ltd. lub strony trzeciej, informacje na temat tych interesów.
 • Zbierane, przechowywane i przetwarzane kategorie danych osobowych.
 • Odbiorca (odbiorcy) lub kategorie odbiorców, którym dane zostaną / zostaną ujawnione.
 • Jeśli zamierzamy przekazać dane osobowe do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jak zapewniamy, że odbywa się to w bezpieczny sposób. UE zatwierdziła wysyłanie danych osobowych do niektórych krajów, ponieważ spełniają one minimalny standard ochrony danych. W innych przypadkach zapewnimy określone środki w celu zabezpieczenia twoich informacji.
 • Jak długo dane będą przechowywane.
 • Szczegóły dotyczące twoich praw do poprawiania, usuwania, ograniczania lub sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 • Informacje o Twoim prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie.
 • Jak złożyć skargę do organu nadzorczego.
 • Niezależnie od tego, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy też wymogiem koniecznym do zawarcia umowy, a także czy jesteś zobowiązany do podania danych osobowych i możliwe konsekwencje nieprzekazania takich danych.
 • Źródło danych osobowych, jeśli nie zostały one zebrane bezpośrednio od Ciebie.
 • Wszelkie szczegóły i informacje dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji, takie jak profilowanie oraz wszelkie istotne informacje na temat logiki, a także znaczenie i oczekiwane konsekwencje takiego przetwarzania.

 

Jakie dokumenty tożsamości muszę posiadać, aby uzyskać dostęp do powyższych?

 

Oh So Technical Ltd. akceptuje następujące formy dowodu tożsamości, gdy wymagane są informacje na temat twoich danych osobowych:

 

 • ważny paszport lub dowód osobisty
 • prawo jazdy
 • akt urodzenia lub dowolny rachunek za media (z ostatnich 3 miesięcy).