TESTOWANIE SIECIZapobiegaj przyszłym atakom cybernetycznym, identyfikując i eliminując JAKIEKOLWIEK luki w zabezpieczeniach sieci za pomocą aktywnej usługi testowania penetracji sieci.

 

Maksymalizowanie odporności sieci na ataki.

Mameloo IT zapewnia usługi penetracji sieci (testowanie „piórem”) lokalnym organizacjom, które chcą zmaksymalizować swoją odporność sieciową i wyeliminować zagrożenie nieautoryzowanym dostępem do danych firmy czy jej Klientów.

Nasz wysoce doświadczony zespół przeprowadził usługi testowania penetracji sieci w sieciach komputerowych wszystkich typów i rozmiarów. Dzięki wieloletniemu zespołowemu doświadczeniu dysponujemy umiejętnościami wewnętrznymi, które są potrzebne do optymalizacji bezpieczeństwa sieci.

 

Co to jest i na czym polega testowanie „piórem”?

Testy penetracji sieci, znane również jako testowanie „piórem” lub „etyczne hakowanie”, to proces symulowania jednego lub więcej ataków cybernetycznych w sieci w celu oceny skuteczności jej zabezpieczeń.

Nasi specjaliści od penetracji sieci zidentyfikują i wyeliminują JAKIEKOLWIEK luki w zabezpieczeniach, przeprowadzając serię Cyberataków zarówno w sieci, jak i poza nią. Oferujemy samodzielne usługi testowania „piórem” lub zaplanowane testy penetracji organizacjom, które wymagają corocznej kontroli w celu zachowania zgodności z przepisami.

 

Raport po przeprowadzeniu testów

Po zakończeniu testów zostanie przedstawiony pełny, końcowy „raport z testów”, który zawiera szczegółowy podział wszelkich zidentyfikowanych luk w zabezpieczeniach, które mogą zostać wykorzystane, wraz z listą zalecanych działań w celu optymalizacji bezpieczeństwa sieci.

 

Wdrożenie rozwiązań

Jeśli nie korzystasz z usług wewnętrznego eksperta ds. informatyki, nasi wysoko wykwalifikowani, profesjonalni konsultanci IT z przyjemnością zoptymalizują bezpieczeństwo Twojej sieci, wprowadzając zalecane zmiany wyszczególnione w raporcie po przeprowadzeniu testów.

Ta usługa może być świadczona poza standardowymi godzinami pracy, jeśli będziemy musieli wykonać jakiekoleiwek czynności, które mogłyby potencjalnie zakłócić Twoje codzienne operacje.

PRACA Z ROZWINIĘTYMI

strukturami cyberbezpieczeństwa

1 – Identyfikacja – faza „identyfikacji” obejmuje zarządzanie bezpieczeństwem informacji, procesy biznesowe, zarządzanie aktywami, zarządzanie ryzykiem i pozwala firmie na ocenę ryzyka ataku cybernetycznego, mając na celu umożliwienie planowania wszystkich dalszych faz. Fazę tę należy zawsze ponownie sprawdzić po wystąpieniu ataku, ponieważ służy ona zapobieganiu kolejnemu atakowi tego samego rodzaju.

2 – Ochrona – faza „ochrony” ma na celu aktywne zapobieganie atakowi. Ten etap obejmuje wymóg ujęty jako „środki techniczne” w RODO i może również uwzględniać „środki organizacyjne”, mające na celu zapobieganie udanemu atakowi. Pomiary są bezpośrednim wynikiem oceny ryzyka związanego z informacją utworzoną w fazie „Identyfikacji”.

3 – Wykrywanie – faza „wykrycia” zapewnia metody wykrywania udanego ataku. Firma nie może zakładać, że atak zawsze zostanie udaremniony, a faza „wykrywania” zapewnia, że ​​w przypadku niepowodzenia któregokolwiek ze środków ochronnych firma będzie w stanie wykryć naruszenie i zareagować (Faza 4) przy najbliższej okazji.

4 – Odpowiedź – faza „odpowiedzi” zawiera szczegółowe informacje na temat reakcji firmy na udany atak – taki, który mógł zostać wykryty przez środki w „fazie wykrywania” lub w inny sposób – na przykład przez osobę trzecią informującą firmę o ataku. Faza odpowiedzi jest uważana za kluczową w planowaniu bezpieczeństwa cybernetycznego organizacji, ponieważ określa działania niezbędne do zatrzymania ataku i przejścia do fazy odzyskiwania.

5 – Odzyskiwanie – po zatrzymaniu cyberataku i zapobieganiu dalszym stratom należy przywrócić normalne działanie systemów w celu przywrócenia usług. Faza odzyskiwania będzie obejmowała również informacje zwrotne uzyskane w fazie „identyfikacji”, celem oceny i zapobieżenia podobnemu atakowi w przyszłości.

Dodatkowe funkcje naszych usług zarządzania wsparciem IT

Nielimitowany dostęp do helpdesk

Zarządzanie pocztą e-mail

Proaktywne wizyty na witrynach

Zarządzanie siecią

Zarządzanie urządzeniami

Zarządzanie serwerami

Zarządzanie kopiami zapasowymi

Planowanie strategii

Masz pytania? Potrzebujesz odpowiedzi?

Jeśli masz jakiekolwiek problemy związane z kwestiami informatycznymi, mamy dla Ciebie rozwiązanie. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz długoterminowego wsparcia komouterów Mac czy PC, czy też pilnej naprawy sprzętu, nie wahaj się i skontaktuj z nami.