ZAUFANI EKSPERCI W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA CYBERNETYCZNEGOMameloo IT zapewnia szeroki zakres usług doradczych w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego lokalnym organizacjom, które chcą osiągnąć zgodność z RODO, chroniąc swoją własność intelektualną oraz informacje umożliwiające identyfikację Klientów/pracowników.

Oto przegląd naszych usług doradztwa w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego …

 

Usługa wstępnej oceny ryzyka

 

 • Nasi konsultanci do spraw bezpieczeństwa cybernetycznego zapewnią Ci strategiczne doradztwo i wskazówki, aby upewnić się, że rozumiesz, jakie podejście do oceny ryzyka jest potrzebne do osiągnięcia Twoich celów biznesowych w zakresie bezpieczeństwa
 • Opracujemy praktyczny obraz zagrożeń bezpieczeństwa cybernetycznego, związanych z Twoimi celami biznesowymi
 • Następnie nasi eksperci przeprowadzą ocenę ryzyka i udokumentują wyniki w celu zidentyfikowania oraz wyeliminowania tych elementów, które są istotne dla osiągnięcia celów biznesowych
 • Wyniki oceny ryzyka będą efektywnie wspierać bezpieczeństwo i podejmowanie decyzji biznesowych oraz zarządzanie ryzykiem w przyszłości

 

Usługi wdrażania architektury bezpieczeństwa cybernetycznego

 

 • Nasi doświadczeni eksperci zapewnią, że wybierzesz odpowiednie technologie, aby złagodzić wszelkie potencjalne luki zidentyfikowane w architekturze systemu
 • Zaprojektujemy i opracujemy szereg architektur do zarządzania wszelkimi zidentyfikowanymi zagrożeniami w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego
 • Zapewnimy fachowe wskazówki, jak znacząco zmniejszyć prawdopodobieństwo podatności na zagrożenia oraz nie dopuścić do kompromisu w tym zakresie
 • Zapewnimy również fachowe wskazówki dotyczące planowania, bezpiecznego rozwoju, budowy, wdrażania i bieżącego zarządzania systemami oraz usługami z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego

 

Usługi zarządzania ryzykiem

 

 • Nasi konsultanci ds. bezpieczeństwa cybernetycznego udzielą wskazówek i zalecą, jak zarządzać w tym obszarem, upewniając się, że opracujesz strategie zarządzania przyszłym ryzykiem
 • Zastosujemy uznane ramy zarządzania ryzykiem i/lub metody i pokażemy, jak stosować te metody w przyszłości
 • Będziemy ściśle współpracować z Tobą w celu opracowania i udokumentowania szeregu planów zarządzania ryzykiem, które mają zastosowanie w Twojej firmie i są istotne dla osiągnięcia Twoich celów biznesowych
 • Opracujemy stałe wytyczne, które pomogą Ci odpowiednio podejść do poprawy skutecznego zarządzania zidentyfikowanymi zagrożeniami, ewoluującymi wraz z czasem oraz zmieniającym się krajobrazem technologicznym

 

Usługi audytu i przeglądu bezpieczeństwa cybernetycznego

 

 • Nasi specjaliści ds. bezpieczeństwa cybernetycznego zapewnią eksperckie wskazówki, w jaki sposób zapewnić ciągłe doskonalenie wewnętrznych lub zewnętrznych standardów, zasad i procedur bezpieczeństwa cybernetycznego
 • Zapewnimy stałe wsparcie, aby zagwarantować utrzymanie wymagań dotyczących certyfikacji lub zgodności
 • Sprawdzimy istniejące zasady i procedury bezpieczeństwa cybernetycznego, a następnie zalecimy wszelkie zmiany lub ulepszenia
 • W celu wsparcia działań kontrolnych dokonamy przeglądu wszystkich Twoich dokumentów dotyczących bezpieczeństwa cybernetycznego, w tym projektów, analizy ryzyka oraz ewentualnych wymogów bezpieczeństwa dostarczonych przez partnerów biznesowych oraz usługodawców będących stronami trzecimi
 • Oprócz tworzenia szczegółowych raportów przeprowadzimy również serię kontroli, przeglądów i audytów, aby zapewnić Twoim klientom oraz akcjonariuszom pewność, że wewnętrzne i zewnętrzne zasady bezpieczeństwa, procedury oraz wymogi bezpieczeństwa zewnętrznego są w pełni przestrzegane.

PRACA Z ROZWINIĘTYMI

strukturami cyberbezpieczeństwa

1 – Identyfikacja – faza „identyfikacji” obejmuje zarządzanie bezpieczeństwem informacji, procesy biznesowe, zarządzanie aktywami, zarządzanie ryzykiem i pozwala firmie na ocenę ryzyka ataku cybernetycznego, mając na celu umożliwienie planowania wszystkich dalszych faz. Fazę tę należy zawsze ponownie sprawdzić po wystąpieniu ataku, ponieważ służy ona zapobieganiu kolejnemu atakowi tego samego rodzaju.

2 – Ochrona – faza „ochrony” ma na celu aktywne zapobieganie atakowi. Ten etap obejmuje wymóg ujęty jako „środki techniczne” w RODO i może również uwzględniać „środki organizacyjne”, mające na celu zapobieganie udanemu atakowi. Pomiary są bezpośrednim wynikiem oceny ryzyka związanego z informacją utworzoną w fazie „Identyfikacji”.

3 – Wykrywanie – faza „wykrycia” zapewnia metody wykrywania udanego ataku. Firma nie może zakładać, że atak zawsze zostanie udaremniony, a faza „wykrywania” zapewnia, że ​​w przypadku niepowodzenia któregokolwiek ze środków ochronnych firma będzie w stanie wykryć naruszenie i zareagować (Faza 4) przy najbliższej okazji.

4 – Odpowiedź – faza „odpowiedzi” zawiera szczegółowe informacje na temat reakcji firmy na udany atak – taki, który mógł zostać wykryty przez środki w „fazie wykrywania” lub w inny sposób – na przykład przez osobę trzecią informującą firmę o ataku. Faza odpowiedzi jest uważana za kluczową w planowaniu bezpieczeństwa cybernetycznego organizacji, ponieważ określa działania niezbędne do zatrzymania ataku i przejścia do fazy odzyskiwania.

5 – Odzyskiwanie – po zatrzymaniu cyberataku i zapobieganiu dalszym stratom należy przywrócić normalne działanie systemów w celu przywrócenia usług. Faza odzyskiwania będzie obejmowała również informacje zwrotne uzyskane w fazie „identyfikacji”, celem oceny i zapobieżenia podobnemu atakowi w przyszłości.

Dodatkowe funkcje naszych usług zarządzania wsparciem IT

Nielimitowany dostęp do helpdesk

Zarządzanie pocztą e-mail

Proaktywne wizyty na witrynach

Zarządzanie siecią

Zarządzanie urządzeniami

Zarządzanie serwerami

Zarządzanie kopiami zapasowymi

Planowanie strategii

Masz pytania? Potrzebujesz odpowiedzi?

Jeśli masz jakiekolwiek problemy związane z kwestiami informatycznymi, mamy dla Ciebie rozwiązanie. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz długoterminowego wsparcia komouterów Mac czy PC, czy też pilnej naprawy sprzętu, nie wahaj się i skontaktuj z nami.